Onze club kreeg de erkenning "Coole Judoclub JV - Zilver"

Onze club kreeg de erkenning "Coole Judoclub JV - Zilver"

Beste Jeugdsportverantwoordelijke,                                                                          

Beste Bestuur,

Wij danken u voor uw aanvraag voor het Jeugdjudofonds 2021.

Uw dossier werd grondig doorgenomen en werd ontvankelijk verklaard.

Uw dossier beantwoordt aan de voorwaarden om uw clubwerking voor het sportjaar 2021 te erkennen als een ‘Coole Judoclub JV - Zilver’.

Uw club heeft het recht gedurende 1 jaar vanaf vandaag dit label actief te gebruiken op haar schriftelijke en audiovisuele uitingen (cfr. art. 1, 4 & 5).

Gerealiseerd met Drupal, een open source content management systeem