De leerlijn algemeen

Een fragment uit de leerlijn voor Kyu en Dan graden.

Deze leerlijn voor kyu-graden is in voege in de VJF sinds 1992, en is gebaseerd op de principes van de natuurlijke gevechtssituaties van jongeren zoals pootje lap en iemand rond de nek grijpen om te werpen. Deze kunstjes worden dan omgebogen naar techniek, osoto-gari en koshi-guruma. We gebruiken de natuur om te gaan naar cultuur. De weergave hiervan is terug te vinden in het jeugdjudo paspoort.

Wat hier aangeboden wordt moet beschouwd worden als de eindtermen voor het behalen van een graad. Elke club kan dit nog aanvullen naar eigen goeddunken.

Voor de kyu-graden behouden de gordels dezelfde kleur, maar onder de tien jaar maakt men een onderverdeling van vijf streepjes in de kleur van de volgende graad, bijvoorbeeld een witte gordel kan tot vijf gele streepjes komen op de gordel. Onder de veertien jaar gaat men over tot een onderverdeling in drie streepjes, de judoka krijgt maximum drie zwarte streepjes op de gordel.

Boven de veertien jaar is er geen onderverdeling, vanaf een bepaalde graad krijgt men een aanvulling rond verwurgingen en armklemmen.

In het programma worden telkens vijftien punten aangeduid, deze kunnen door de judoka gekozen worden tot het behalen van een streepje. (5 x 3 punten of 3 x 5 punten) Het examen voor de gordel omvat gans het oefenprogramma.

De trainers dienen zich te houden aan het huishoudelijke reglement. Dat reglement verbiedt het toepassen van klemmen en verwurgingen onder de vijftien jaar. Het zuiver aanleren van deze technieken kan gebeuren vanaf veertien jaar met de nodige voorzichtigheid en strenge controle van de trainer. Zo kunnen we onze judoka’s voorbereiden op hun overstap naar u17, waar klemmen en verwurgen geoorloofde technieken zijn.

De leeftijden voor het behalen van de kyu-graden zijn minimum de volgende:

  • 5de kyu ( geel) volgens de goedkeuring van de leraar.
  • 4de kyu (oranje) 9 jaar worden in het lopende kalenderjaar.
  • 3de kyu (groen) 11 jaar worden in het lopende kalenderjaar.
  • 2de kyu (blauw) 13 jaar worden in het lopende kalenderjaar.
  • 1ste kyu (bruin) 15 jaar worden in het lopende kalenderjaar.

De graadverhogingen staan in de club onder de bevoegdheid van de hoofdtrainer.

Voor een graadverhoging wordt rekening gehouden met:

  • de geest (60%), de hoofdtrainer evalueert zijn judoka, op zijn houding als judoka, voordat hij de toelating tot het examen tekent
  • de techniek (30%), dit deel wordt geëvalueert tijdens het examen of proefjes.
  • de fysiek (10%), de judoka bewijst dit tijdens trainingen, tijdens wedstrijden en op het examen.

 

van de website van VJF bijgewerkt op 01/09/2009. 

Gerealiseerd met Drupal, een open source content management systeem